Služby

Demonštrácia stavu zbraní pred a po oprave


Povrchová úprava kovov - ako je frézovanie, brúsenie, pieskovanie, leštenie a lakovanie. Všetky zbrane a ich časti vrátime späť do pôvodného stavu. Naše moderné, počítačom riadené stroje (CNC) a vyučení programátori sú schopní vyrobiť akúkoľvek súčiastku.

 

Rôzne fázy opravy
Robíme všetky opravy podľa špecifikácie výrobcu alebo podľa želania zákazníka.

 

Modernizácia
Modernizácia sa zvyčajne vykonáva podľa požiadaviek zákazníka.

 

Lafetizácia ťažkých guľometov
 Robíme lafetizáciu ťažkých zbraní ako je DShK-M, , KPVT, na techniku pozemných vojsk, vrtuľníkov a lodí.

 

Výroba hlavní
Vyrábame hlavne pre strelné zbrane od kalibru 4mm do 30mm. Vyrábame ich tlačenou metódou do kalibru 9mm a nad kaliber 9mm  rezaním.
Všetky hlavne nitridujeme do hĺbky od 0,3 do 0,5 mm, čo zaručuje kvalitu až na 20.000 výstrelov.

 

Rôzne príslušenstvoNa obnovu vojenských zbraní a zásob boli  dodané chýbajúce príslušenstvá,  pritom sme museli vyrobiť rôzne doplnky a príslušenstvá ako na obrázkoch.

 

Skladovanie a úschova zbraní a streliva
 Momentálne vlastníme zbrojné sklady nad 2000 metrov štvorcových, kde vieme zabezpečiť skladovanie a úschovu zbraní a streliva.


 

Zastrelovanie a odovzdanie
 Každú zbraň, ktorú naša spoločnosť vyrába, obnoví, opraví, technik otestuje funkčnosť a zastrelí  v našej strelnici.

PONÚKAME ĎALŠIE SLUŽBY:
• analýza stavu zbraní a zbraňového systému
• vypracovanie účinných plánov komplexnej údržby a opravy zbrane a zbrojného systému
• vykonávanie komplexných opráv zbraní zriadených v ozbrojených silách zákazníckej krajiny našimi odborníkmi
• servis zbraní a zbraňových systémov v zákazníckej krajine a dosiahnutie bojovej schopnosti arzenálu
• vydávanie osvedčení o spôsobilosti pre vyškolených zamestnancov zákazníka, ktorí preukazujú schopnosť vykonávať jednotlivé operácie a postupy pri opravách a údržbe zbraní a zbrojných systémov
• školenie zamestnancov nášho zákazníka, aby mohli vykonávať prácu na jednotlivých  častiach  zbrojného systému
• vykonávanie záverečnej inšpekcie zo strany našich zamestnancov, čo má následný hlboký vplyv na kvalitu práce vyškoleného personálu zákazníka a prehĺbenie zručností vyškoleného personálu pri ich pracovnej výkonnosti
• dodávky náhradných dielov pre príslušné typy zbraní a zbraňové systémy
• dodávky zbraní a zbraňových systémov v súlade s požiadavkami zákazníka